Планиране на производството

Планирането на производството, подробна информация за раходните норми на всички материали, номенклатурите на изделията, плановите задания, месечните планове,месечните отчети, поръчките на клиента, заявките на материали и доставките се контролират и регулират в нашата  ERP система.

Тони-К има договори за производство на готово бельо. В този случай времето от получаването на поръчките до експедирането на готовите изделия е 4 месеца.Това е необходимото време за поръчване на основните и спомагателни материали на нашите доставчици, време за доставка на материалите, за производство и опаковане на готовите изделия и тяхната експедиция.Според изискванията на клиента и предоставената техническа документация се комплектоват изделията с платове, ластици, конци, нужните аксесоари и елементите на опаковката. В производство се пускат само напълно комплектовани с материали изделия.

Заявяването на необходимите материали се извършва на база разходни норми. Проследява се спазването на договорения срок за доставка на заявката. Логистичният отдел, съвместно с отдел Снабдяване осъществява както внос на тези материали, така и износ на готовите изделия до всяка една договорена с клиента точка на доставка.Едновременно с това тези два отдела ежедневно проследяват предстоящите доставки на заявените материали, така че да не се получава прекъсване в производствените линии.

При изработването на поръчки с доставени от клиента материали, срокът от получаването на материалите до експедирането на готовите изделия е 4 седмици.

Въз основа на получените поръчки се прави и разчета на производствените мощности.Разпределя се натоварването на производствените вериги, според възложените модели и количества облекла.Правят се седмични графици за производство и експедиция на всеки клиент, взимайки под внимание договорените срокове.

Ритмичността на експедициите към клиента е по договореност:Още от производство