Кроене

Високотехнологично оборудване на кроялния участък с Robot-cutter и накатвачни колички последно поколение осигуряват висока производителност и качество на разкрой. Достигаме  30 000 бр. среднодневно количество на разкроено бельо. Разполагаме с автоматизирана система за следене и позициониране на 2000 топа плат, разделени по цвят, ширина, вид и дължина.

Висококвалифициран персонал с опит в текстилното производство способства за разпозноване и отстраняване на дефектите на тъканите по време на накатаване. Гарантираме липса на разнотоние – проблем , често срещан  в  производството на облекла с материали от различни доставчици. При наличие на свиваемост   - процентът на отклонение се залага в маркера преди накатаване. Средна дължина на настили за рязане – до 7 метра и височина  до 10 см преди придвижване към кътера.Различните скорости на рязане на робота са съотнесени към вида и характеристиките на различните материи , с които работим, с цел по- качествено и коректно изрязани детайли. На случаен принцип част от тях се проверяват в гнездо на три различни нива от настила, за да се избегне евентуално отклонение от оригиналната кройка. Всички детайли на облеклата се комплектоват в предварително  етикирани  кашони,  по модел, размер, цвят и брой .Съхраняват се грижливо , наредени на палети, до експедирането   им  в производство.Още от производство